Grb Republike SlovenijeRepublika Slovenija
15 let slovenske državeEnglish

15 let slovenske države

Samostojna Slovenija letos praznuje 15. obletnico. Takratna slovenska skupščina je 25. junija 1991 sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in deklaracijo o neodvisnosti in s tem uresničila plebiscitarno odločitev za samostojno državo. S tem sta bili formalno potrjeni samostojnost in neodvisnost republike Slovenije, ki so bili slovesno razglašeni 26. junija na Trgu republike v Ljubljani. Že dan pozneje se je začela desetdnevna vojna za Slovenijo. Ves čas spopadov so tekla diplomatska prizadevanja za rešitev krize, ki so 7. julija 1991 s posredovanjem Evropske skupnosti pripeljala do podpisa Brionske deklaracije. Jugoslovanska vojska je 25. oktobra 1991 dokončno zapustila republiko Slovenijo.

Po poteku moratorija je Slovenija dokončno začela ravnati kot povsem neodvisna država. Uvedla je lastno valuto, vzpostavila nadzor na mejah ter 23. decembra 1991 sprejela ustavo. 22. maja 1992 je postala polnopravna članica Združenih narodov, maja 1993 je bila sprejeta v Svet Evrope, marca 2004 je postala članica Nata, maja 2004 pa je postala članica Evropske unije.

V 15 letih je Slovenija prehodila zahtevno pot graditve novega političnega in gospodarskega sistema ter uveljavljanja v svetu. Glavne naloge, ki si jih je zadala ob osamosvojitvi, je uspešno izpolnila in danes je upoštevana članica mednarodne skupnosti, ki bo kmalu predsedovala Evropski uniji.