Grb Republike SlovenijeRepublika Slovenija
15 let slovenske državeEnglish

Pomembnejši makroekonomski kazalniki za Slovenijo

Dodana vrednost po dejavnostih in BDP

Realne stopnje rasti v %1
 199122005 2006
Napoved
2007
Napoved
BDP na prebivalca v EUR4.98613.67714.50015.440
BDP na prebivalca v USD6.33117.00817.40618.525
Stopnja brezposelnosti po ILO,
v %
7,46,56,66,7
Produktivnost dela
(BDP na zaposlenega)
-3,43,13,43,3
Inflacija
(letno povprečje)
117,72,52,12,1

Menjava s tujino - plačilnobilančna statistika

 199122005 2006
Napoved
2007
Napoved
Izvoz proizvodov in storitev - realno4-20,19,28,27,9
Uvoz proizvodov in storitev - realno4-22,45,37,67,4
Saldo tekočega računa v mio EURn.p.-301-480-390
Tečaj SIT/EUR, letno povprečje35,0239,6239,6239,6
Tečaj SIT/US$, letno povprečje27,6192,7199,6199,7
Devizne rezerve, v mio EURn.p.8.832--
Bruto zunanji dolg, v mio EURn.p.19.566--

Domače povpraševanje - statistika nacionalnih računov
(delež v BDP, v %)

 199122005 2006
Napoved
2007
Napoved
Zasebna potrošnja54,855,455,054,3
Državna potrošnja19,019,619,619,4
Bruto investicije v osnovna sredstva20,624,825,525,8

Viri podatkov: Statistični urad RS, Banka Slovenije, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Pomladansko poročilo 2006.
Opombe: 1Leto 1991 (stalne cene leta 1992), leta 2005-2007 (stalne cene leta 2004); 2Preračun v evrih za leto 1991 je teoretičen in temelji na nacionalnih valutah držav, ki so uvedle evro; 3Ocena; 4Plačilnobilančna statistika (izvoz F.O.B., uvoz F.O.B); z izračunom realnih stopenj je izločen vpliv medvalutnih sprememb in sprememb cen na tujih trgih. n.p. - ni podatka.