Grb Republike SlovenijeRepublika Slovenija
15 let slovenske državeEnglish

Kronologija 1991-2006

Leto 1991

25. junij Slovenska skupščina sprejme temeljno ustavno listino, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

 

26. junij Slovesna razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Hrvaška prizna Slovenijo.

27. junij Začne se agresija zvezne jugoslovanske armade na Slovenijo. Predsedstvo Republike Slovenije sprejme odločitev, da bo Slovenija branila svojo samostojnost in suverenost z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo.

7. julij Ob posredovanju Evropske skupnosti je sprejeta Brionska deklaracija, ki je med drugim predvidevala, da Slovenija in Hrvaška za tri mesece zamrzneta svoje osamosvojitvene projekte.

24. julij Izdan je upravni odlok o odpustu vseh slovenskih vojakov iz jugoslovanske armade.

26. junij 199126. junij 1991

26. junij 199126. junij 1991

30. julij Litva prizna Slovenijo.

 

13. avgust Slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel v imenu slovenskega vodstva vsem državam, članicam KSVE in Evropske skupnosti pošlje "memorandum" s predlogi za nadaljnje reševanje krize v Sloveniji.

 

7. oktober Izteče se moratorij, sprejet z Brionsko deklaracijo in Slovenija začne izvajati osamosvojitveno zakonodajo. Slovenski parlament sklene, da bo novi slovenski denar tolar. Slovenija prevzame nadzor nad svojimi mejami.

 

25. oktober Zadnji vojak jugoslovanske armade zapusti slovensko ozemlje.

 

16. december Zunanji ministri Evropske skupnosti sprejmejo stališče, da bo Evropska skupnost priznala neodvisnost vseh jugoslovanskih republik, ki bodo to želele in izpolnjevale določene pogoje.

 

19. december Islandija prizna Slovenijo, istega dne to storita tudi Nemčija in Švedska, vendar z dodatkom, da bo njun sklep začel veljati 15. januarja.

 

23. december Skupščina Republike Slovenije sprejme novo ustavo, ki je tudi prva ustava samostojne Slovenije.

23. december 199123. december 1991

Leto 1992

13. januar Vatikan prizna Slovenijo.

 

15. januar Slovenijo priznajo Francija, Belgija, Velika Britanija, Danska, Avstrija, Švica, Malta, Madžarska, Norveška, Bolgarija, Poljska, Avstralija, Kanada in Evropska skupnost.

 

17. januar Italijanski predsednik Francesco Cossiga obišče Ljubljano in osebno izroči listine o priznanju.

 

24. marec Svet ministrov KVSE sprejme Slovenije v polnopravno članstvo te organizacije.

 

11. april Slovesno priseže prva generacija slovenskih vojakov.

 

14. maj Na skupnem zasedanju skupščine Slovenije poslanci s tajnim glasovanjem izvolijo vlado premiera Janeza Drnovška, s tem dejanjem pa se izteče mandat vladi Lojzeta Peterleta, ki je svoje delo opravljala dve leti.

22. maj Slovenija je kot 176. članica sprejeta v Organizacijo združenih narodov.

10. september Vsi zbori skupščine Slovenije sprejmejo zakon o volitvah v državni zbor in zakon o državnem svetu.

14. maj 199214. maj 1992

30. september Banka Slovenije da v obtok pravi denar.

 

6. december Potekajo prve parlamentarne in predsedniške volitve v samostojni Sloveniji, na katerih zmagata LDS in Milan Kučan.

 

Leto 1993

12. januar Državni zbor na svoji seji za predsednika nove slovenske vlade izvoli Janeza Drnovška, vlada pa je imenovana 25. januarja.

15. januar Slovenija postane članica Mednarodnega denarnega sklada.

25. februar Slovenija postane polnopravna članica Svetovne banke.

12. januar 199312. januar 1993

5. april Predsednik vlade Janez Drnovšek in zunanji minister Lojze Peterle s predstavniki Evropske skupnosti podpišeta sporazum o sodelovanju.

 

14. maj Slovenija uradno postane 28. polnopravna članica Sveta Evrope.

 

29. september Premier Janez Drnovšek govori na 48. zasedanju generalne skupščine OZN.

 

Leto 1994

30. marec Predsednik vlade Janez Drnovšek med srečanjem s svetom zveze Nato v Bruslju podpiše okvirni dokument Partnerstva za mir.

 

8. julij Na obisku v Sloveniji se mudi hrvaški predsednik vlade Nikica Valentič, ki s predsednikom vlade Janezom Drnovškom na Brdu pri Kranju podpiše tri meddržavne sporazume.

 

29. september Za prvega varuha človekovih pravic je izvoljen Ivan Bizjak.

3. oktober Poslanci sprejmejo zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij.

15. november Poslanci sprejmejo deklaracijo o odnosih Slovenije z Italijo in EU.

18. november V Washingtonu poteka zasedanje severnoatlantske skupščine, na katerem Slovenijo sprejmejo med pridružene članice Nata.

29. september 199429. september 1994

Leto 1995

6. marec V Bruslju poteka sestanek zunanjih ministrov EU, na katerem Italija umakne svoje zadržke do pridruževanja Slovenije EU.

 

31. marec V Ljubljani predstavniki sindikatov in delodajalcev podpišejo prvi socialni sporazum.

 

30. julij Slovenija postane 105. polnopravna in izvorna članica Svetovne trgovinske organizacije.

 

1. september Slovenija preide na zunanjo konvertibilnost tolarja.

 

25. november V Ljubljani je slovesno podpisan dokument o pristopu k Cefti.

 

Leto 1996

1. januar Slovenija postane polnopravna članica Cefte, Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini.

 

14. marec Predsednik vlade Janez Drnovšek generalnemu sekretarju OECD Jeanu - Claudu Payju izroči prošnjo za sprejem Slovenije v članstvo.

 

17. maj Na obisk v Slovenijo prispe papež Janez Pavel II..

10. junij Podpis pridružitvenega sporazuma z EU in vložitev prošnje za polnopravno članstvo v EU.

10. november Potekajo parlamentarne volitve.

17. maj 199617. maj 1996

10. november 199610. november 1996

Leto 1997

9. januar Državni zbor na prvem izrednem zasedanju izvoli Janeza Drnovška za vnovičnega predsednika vlade, vlada pa je imenovana 27. februarja.

 

5. marec Papež Janez Pavel II. za novega ljubljanskega nadškofa in slovenskega metropolita imenuje Franca Rodeta.

17. april Predsedniki vseh parlamentarnih strank in poslanca madžarske ter italijanske narodne skupnosti v državnem zboru podpišejo skupno izjavo v "odločno podporo" slovenskemu vključevanju v zvezo Nato.

17. april Vlada določi besedilo predloga zakona o ratifikaciji pridružitvenega sporazuma z EU.

5. marec 19975. marec 1997

6. in 7. junij Srečanje osmih predsednikov držav Srednjeevropske pobude v Piranu.

 

24. junij Državni zbor na izrednem zasedanju s potrebno dvotretjinsko večino vseh navzočih poslancev sprejme sklep o začetku postopka za spremembo 68. člena slovenske ustave v zvezi z lastninskimi pravicami tujcev do nakupa zemljišč v Sloveniji ter ustavni komisiji parlamenta naloži, da pripravi predlog akta o spremembi ustave.

 

15. julij Državni zbor ratificira pridružitveni sporazum med Slovenijo in EU.

 

12. in 13. september Srečanje predsednikov vlad držav Cefta v Portorožu.

 

23. november Potekajo predsedniške volitve, na katerih je ponovno izvoljen Milan Kučan.

 

3. december Zunanji minister Boris Frlec podpiše konvencijo o popolni prepovedi protipehotnih min in napove ustanovitev sklada za razminiranje v BiH.

 

13. december Vrh EU v Luxemburgu sprejme odločitev o širitvi 5+1, med državami kandidatkami za vstop v EU je tudi Slovenija.

 

Leto 1998

1. januar Slovenija postane nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov.

 

26. februar Vlada potrdi strategijo za vstop Slovenije v Nato.

 

31. marec Slovenija uradno začne pogajanja o članstvu v EU.

 

23. maj Slovenija se predstavi na svetovni razstavi EXPOž98 v Lizboni.

 

1. avgust Slovenija prevzame enomesečno predsedovanje v VS ZN.

 

8. avgust Veljati začne novela zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, s katero se je s 45 novimi občinami dopolnila obstoječa mreža 147 občin.

 

4. december Premier Janez Drnovšek se v Beli hiši sreča z ameriškim predsednikom Billom Clintonom.

 

11. november Slovenija kot prva med državami kandidatkami z EU podpiše Skupno oceno prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije.

 

Leto 1999

1. februar V veljavo stopi Evropski pridružitveni sporazum, s čimer Slovenija uradno postane pridružena članica EU.

 

22. februar Prvič se sestane pridružitveni svet Slovenije in EU.

 

7. maj Slovenija, Francija in Romunija podpišejo Evropsko socialno listino, ki velja za enega najpomembnejših dokumentov o zaščiti človekovih pravic.

 

21. in 22. junij Na obisku v Sloveniji se mudi ameriški predsednik William J. Clinton.

19. september Na obisku v Sloveniji se mudi papež Janez Pavel II., ki med slovesnim maševanjem razglasi škofa Antona Martina Slomška za blaženega.

1. november Slovenija še drugič - po avgustu 1998 - v dveletnem mandatu nestalne članice VS ZN prevzame enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu.

21. junij 199921. junij 1999

Leto 2000

1. januar Po dobrih treh letih priprav se začne izvajati reforma pokojninskega in invalidskega sistema.

 

6. januar Generalni sekretar ZN Kofi Annan dotedanjega veleposlanika RS pri ZN Danila Türka imenuje za svojega pomočnika za politična vprašanja za področje Evrope, Azije in Pacifika.

 

3. maj Državni zbor v tretjem krogu za predsednika slovenske vlade izvoli Andreja Bajuka, vlada pa je imenovana 7. junija.

25. julij Državni zbor s potrebno dvotretjinsko večino spremeni 80. člen ustave, ki po novem določa nekoliko spremenjeni proporcionalni volilni sistem s štiriodstotnim volilnim pragom.

3. maj 20003. maj 2000

4. oktober Predsednik SAZU France Bernik, minister za šolstvo Lovro Šturm, rektor ljubljanske univerze Jože Mencinger in rektor mariborske univerze Ludvik Toplak podpišejo pismo o nameri za ustanovitev Univerze na Primorskem.

 

15. oktober Potekajo tretje parlamentarne volitve v samostojni Sloveniji.

 

16. november Državni zbor za predsednika vlade izvoli Janeza Drnovška, vlada pa je bila imenovana 30. novembra.

16. november 200016. november 2000

Leto 2001

12. februar Slovenija za šest mesecev uradno prevzame sopredsedovanje delovnemu omizju za demokratizacijo in človekove pravice Pakta stabilnosti za JV Evropo.

 

14. februar Italijanski senat dokončno sprejme zaščitni zakon za slovensko manjšino v Italiji.

 

9. maj V poslanici ob Dnevu Evrope Günther Verheugen poudari, da je Slovenija lahko ponosna na svoje dosežke v procesu približevanja EU.

 

14. junij Na vrhu EU v Göteborgu se dogovorijo, da je treba do konca leta 2002 končati pogajanja z državami kandidatkami, prvi vstopi v EU pa naj bi se zgodili leta 2004.

 

16. junij Na Brdu pri Kranju se prvič srečata ameriški in ruski predsednik, George Bush in Vladimir Putin.

10. oktober Na povabilo predsednika države Milana Kučana prispe na tridnevni uradni obisk v Slovenijo danska kraljica Margareta II. s soprogom.

13. november Evropska komisija v četrtem letnem poročilu o napredku na splošno pozitivno oceni napredek Slovenije v pripravah na članstvo v EU.

16. junij 200116. junij 2001

10. oktober 200110. oktober 2001

Leto 2002

16. januar V parlamentu poteka javna predstavitev mnenj o vključevanju Slovenije v Nato, na katerem se državni vrh odločno izreče za vstop v zavezništvo.

 

15. februar Izvedenska skupina zveze Nato ob koncu obiska v Sloveniji oceni, da je država v pripravah na članstvo naredila velik napredek na vseh področjih.

 

1. april Popisovalci Statističnega urada RS začnejo prvi popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v samostojni državi. Podatki pokažejo, da je v Sloveniji 1.948.250 prebivalcev, 688.733 gospodinjstev in 775.131 stanovanj.

 

17. maj Premier Janez Drnovšek se v Washingtonu sreča z ameriškim predsednikom Georgeom Bushem.

 

3. julij Na povabilo slovenskega predsednika Milana Kučana na prvi uradni obisk v Slovenijo prispe španski kralj Juan Carlos s soprogo kraljico Sofio.

25. oktober Voditelji EU na vrhunskem zasedanju določijo krog desetih držav kandidatk za članstvo, med njimi tudi Slovenijo,, ki naj bi v povezavo vstopile 1. maja 2004.

3. julij 20023. julij 2002

21. november Slovenija je na vrhu zveze Nato v Pragi povabljena v članstvo v zavezništvu.

 

1. december V drugem krogu predsedniških volitev je za predsednika republike izvoljen Janez Drnovšek. Njegova protikandidatka je bila Barbara Brezigar.

11. december Državni zbor izvoli novega predsednika vlade, Antona Ropa, vlada pa je imenovana 19. decembra.

13. december Slovenija konča pristopna pogajanja z EU in naj bi v unijo kot polnopravna članica vstopila 1. maja 2004.

1. december 20021. december 2002

Leto 2003

23. marec Potekala sta referenduma o vstopu Slovenije v EU in zvezo Nato. Za vstop v EU je glasovalo 89,64 odstotka volivcev, za vstop v zvezo Nato pa 66,08 odstotka volivcev. Udeležba na obeh je bila 60,4-odstotna.

9. april Evropski parlament izda soglasje k vstopu Slovenije - pa tudi ostalih devetih pristopnic - v EU s 1. majem 2004.

16. april Predsednik Janez Drnovšek, premier Anton Rop in zunanji minister Dimitrij Rupel v Atenah podpišejo pogodbo o vstopu Slovenije v EU.

23. marec 200323. marec 2003

9. maj Ob dnevu Evrope na Slovenijo kot prihodnjo članico povezave naslovijo poslanice predsednik Evropskega parlamenta Pat Cox, vodja delegacije Evropske komisije v Sloveniji, Erwan Fouere, in veleposlanik Grčije v Sloveniji, ki predseduje EU, George Nikolaidis. Evropski parlament pa v Ljubljani odpre svojo informacijsko pisarno.

 

25. junij Slovenija praznuje 12-letnico samostojnosti. Ob tej priložnosti po državi potekajo številne slovesnosti, osrednja na ljubljanskem Trgu republike pa je tokrat namenjena mladim.

 

5. november Evropska komisija je objavila sklepno poročilo o pripravljenosti Slovenije na vstop v EU.

 

7. november Predstavniki vlad držav podpisnic Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini so se srečali na vrhu Cefta na Brdu pri Kranju.

13. november Vlada je sprejela program vstopa Slovenije v ERM II in prevzema evra.

7. november 20037. november 2003

Leto 2004

28. januar Poslanci in poslanke ratificirajo pristopno pogodbo Slovenije z EU ter sporazum med Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih.

 

30. januar Na Brdu pri Kranju poteka srečanje premierov držav štirilaterale - Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške - Antona Ropa, Silvia Berlusconija, Petra Medgyessyja in Iva Sanaderja.

24. februar Državni zbor z 68 glasovi za in tremi proti ratificira Severnoatlantsko pogodbo, s katero je bila leta 1949 ustanovljena zveza Nato.

2. marec Zunanji minister Dimitrij Rupel prejme pismo generalnega sekretarja zveze Nato Jaapa de Hoopa Schefferja, v katerem ta Slovenijo povabi, da z deponiranjem listine o pristopu pristopi k Severnoatlantski pogodbi. Evropski parlament potrdi sklepno poročilo o pripravljenosti Slovenije in drugih novih članic EU na vstop v povezavo 1. maja 2004.

29. marec Slovenija postane članica zveze Nato.

30. januar 200430. januar 2004

30. april V Novi Gorici poteka osrednja slovesnost ob vstopu Slovenije v EU - kot glavna govornika nastopita predsednik vlade Anton Rop in predsednik Evropske komisije Romano Prodi. Tudi drugod po Sloveniji potekajo številne prireditve ob vstopu Slovenije v unijo.

1. maj Slovenija postane članica EU, po vsej Sloveniji pa se nadaljujejo praznovanja v okviru počastitve vstopa Slovenije v EU.

13. maj Vlada sprejme konvergenčni program, ki bo predstavljal enega od ključnih elementov pri odločanju o vključitvi Slovenije ERM II in v evro območje.

30. april 200430. april 2004

13. junij V Sloveniji potekajo prve volitve slovenskih poslancev v Evropski parlament.

15. junij V Slovenijo na tridnevni državniški obisk prispe švedski kralj Karel XVI. Gustav s kraljico Silvijo.

28. junij Slovenija vstopi v evropski mehanizem deviznih tečajev (ERM II), ki velja za t. i. čakalnico za evro. Pred Sodiščem Evropskih skupnosti slovesno prisežejo evropski komisarji iz desetih novih članic, med njimi tudi komisar iz Slovenije Janez Potočnik.

13. junij 200413. junij 2004

15. junij 200415. junij 2004

3. oktober V Sloveniji potekajo volitve v državni zbor.

29. oktober Voditelji 25 držav EU v Rimu slovesno podpišejo ustavno pogodbo ter s tem odprejo pot za njeno ratifikacijo, za katero imajo članice na voljo dve leti.

9. november Državni zbor za novega predsednika vlade izvoli predsednika največje parlamentarne stranke SDS Janeza Janšo. Nove vladne stranke SDS, NSi, SLS in DeSUS 23. novembra podpišejo koalicijsko pogodbo, s katero se zavežejo k sodelovanju v vladi. Vlada je imenovana 3. decembra.

22. november Nova Evropska komisija, ki jo vodi nekdanji portugalski premier Jose Manuel Barroso, nastopi petletni mandat. Iz Slovenije je član Barrosove ekipe Janez Potočnik, ki bo vodil področje znanosti in raziskav.

25. november Začne se dvodnevno vrhunsko zasedanje predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude, ki ga kot predsedujoča 17-članske pobude v Portorožu gosti Slovenija.

3. oktober 20043. oktober 2004

Leto 2005

6. januar Vlada na redni seji sprejme predlog zakona o ratifikaciji evropske ustavne pogodbe, ustanovi ožjo delovno skupino za priprave na slovensko predsedovanje EU v prvi polovici 2008.

 

13. januar Vodja slovenske diplomacije Dimitrij Rupel kot novi predsedujoči OVSE na zasedanju stalnega sveta organizacije stalnim predstavnikom 55 sodelujočih držav predstavi prednostne naloge v letu 2005, ko OVSE predseduje Slovenija.

 

1. februar Državni zbor na izredni seji ratificira Pogodbo o ustavi za Evropo.

3. februar Vlada potrdi načrt uvedbe evra v Sloveniji.

9. maj V Ljubljani poteka osrednja državna slovesnost ob 60-letnici konca druge svetovne vojne.

1. februar 20051. februar 2005

22. maj Ob 15. obletnici prve demokratično izvoljene slovenske vlade se na Brdu pri Kranju sestanejo njeni tedanji člani.

10. junij Na Brionih poteka skupno zasedanje vlad Slovenije in Hrvaške, na kateri podpišejo vrsto sporazumov o sodelovanju na gospodarskem področju in se zavzamejo za nadaljevanje širitve procesa EU. V Pulju se na ustanovnem zasedanju sestane slovensko-hrvaška zgodovinska komisija.

11. junij V spominskem parku Teharje poteka osrednja državna spominska slovesnost v spomin zamolčanim žrtvam povojnih pobojev, na kateri je slavnostni govornik predsednik republike Janez Drnovšek.

23. junij Vlada na redni seji sprejme Strategijo razvoja Slovenije in predlog novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki predvideva delitev Slovenije na dve kohezijski regiji.

14. julij Vlada na redni seji med drugim sprejme predlog zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih ter imenuje delovno skupino za pripravo strukturnih reform, ki jo bo vodil Jože P. Damijan.

28. julij Vlada sprejme program priprav na predsedovanje Slovenije EU v prvi polovici leta 2008.

6. oktober Vlada se seznani z izhodišči ekonomskih in socialnih reform, ki jih je pripravil odbor za reforme, ter z njimi seznani tudi predsednike in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank, poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti ter predsednika državnega zbora.

7. oktober Finančni minister Andrej Bajuk in guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari predstavita podobe novih slovenskih evrokovancev.

22. maj 200522. maj 2005

3. november Premier Janez Janša je predstavil okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji.

5. december V Ljubljani je potekalo ministrsko zasedanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

3. november 20053. november 2005

16. maj Evropska komisija je objavila konvergenčno poročilo o pripravljenosti RS za prevzem evra. Komisija ocenjuje, da Slovenija izpolnjuje pogoje za prevzem evra.

23. maj Slovesna otvoritev Centra za evropsko prihodnost na gradu Jable.

Leto 2006

2. marec Na povabilo slovenskega predsednika vlade Janeza Janše se je na obisku v Sloveniji mudil predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. Spremljala sta ga podpredsednica Evropske komisije Margot Wallstrom in evropski komisar Janez Potočnik.

17. marec Premier Janez Janša se je v Ljubljani udeležil mednarodne konference o vstopu Slovenije v ekonomsko in monetarno unijo ter prevzemu evra.

28. marec Delegacija Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je sklenila 14-dnevno redno letno misijo v Sloveniji. Vodja misije IMF Juan-Jose Fernandez-Ansola je skupaj s finančnim ministrom Andrejem Bajukom in članom sveta Banke Slovenije Božem Jašovičem predstavil letno poročilo o gospodarskem položaju Slovenije. Po ocenah IMF je Slovenija ena najbolj razvitih novih članic EU in skorajšnji prevzem evra je dosežek, ki ga ne kaže podcenjevati.

2. marec 20062. marec 2006

18. april Predsedniki šestih parlamentarnih strank ter poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti so podpisali sporazum o partnerstvu za razvoj, s katerim so se zavezali k tvornemu sodelovanju pri iskanju najboljših odgovorov na prihodnje izzive in iskanju soglasja pri sprejemanju reform in njihovi promociji v javnosti.

18. april 200618. april 2006

29. maj Predsednik vlade Janez Janša se je z močno vladno in gospodarsko delegacijo mudil na prvem uradnem obisku v Rusiji, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

29. maj 200629. maj 2006

31. maj Na povabilo predsednika republike Janeza Drnovška je Slovenijo obiskal monaški knez Albert II.

31. maj 200631. maj 2006